Regulament

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

„ROM & Magura – Distractie la maxim!”

16 Octombrie 2017 - 13 Aprilie 2018

(descarca in format .pdf)
SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1. Organizatorul campaniei promotionale „ROM & Magura – Distractie la maxim!” (denumita in continuare "Campania") este Societatea Kandia Dulce SA, cu sediul în Bucuresti, Sos. Viilor, Nr. 20, Sector 5, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr.J40/538/1991, având Codul Unic de înregistrare RO401703 fiind operator de date cu caracter personal nr. 4152.

1.2. Campania se va desfasura prin intermediul Agentiilor ACTIV AD S.R.L., cu sediul in Bucureşti, str. Emil Balaban nr. 8, sector 1, 010526, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr.  J40/5671/2000, cod fiscal RO 13115533, denumită în cele ce urmeaza «Agentia de publicitate» sau «ACTIV AD» si More Results Marketing S.R.L., persoana juridica romana cu sediul in Bucuresti, Str. Baicului nr. 82, Cladirea Administrativ, et. 2, sector 2, înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/20956/2004, avand CUI RO 17044796, operator de date cu caracter personal nr. 2649, denumită în cele ce urmeaza «Agentia de marketing direct» sau «More Results Marketing».

1.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul oricand pe durata desfasurarii campaniei promotionale; orice modificare adusa prezentului Regulament va face obiectul unui Act Aditional ce va fi publicat pe site-ul www.DistractieLaMaxim.ro. Modificarile produc efecte de la data publicarii lor pe site-ul www.DistractieLaMaxim.ro. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru luarea la cunostinta a modificarilor de catre participanti, atata timp cat acestea sunt afisate pe site.

SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

2.1. Prezenta Campanie se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata.

SECTIUNEA 3. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

3.1. Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

SECTIUNEA 4. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

4.1. Campania va incepe in data de 16 Octombrie 2017 ora 00:00, ora Romaniei si se va incheia la data de 13 Aprilie 2018 ora 23:59:59, ora Romaniei. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica data de incheiere a prezentei Campanii. Noua data va fi comunicata prin Act Aditional la prezentul Regulament si va intra in vigoare de la data publicarii Actului Aditional.

4.2. Inregistrarea in Campanie prin trimiterea unui cod valid in conformitate cu Sectiunea 7 de mai jos se poate face exclusiv in perioada cuprinsa intre 16 Octombrie 2017 ora 00:00, ora Romaniei si 13 Aprilie 2018 ora 23:59:59, ora Romaniei. Orice cod trimis inainte de data 16 Octombrie 2017 ora 00:00, ora Romaniei sau dupa data de 13 Aprilie 2018 ora 23:59:59, ora Romaniei, nu va fi luat in considerare.

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

5.1. Nu au dreptul de a participa la Campanie angajatii Societatii Kandia Dulce SA, ai Societatii More Results Marketing SRL, angajatii distribuitorilor si ai agentiilor implicate si nici membrii tuturor familiilor acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie).

5.2. La Campanie pot participa toate persoanele fizice cu domiciliul/ resedinta in Romania (denumite in continuare „Participanti”),cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Campaniei, care trimit cel putin un cod promotional de 8 caractere alfanumerice tiparit in interiorul etichetei promotionale aplicatape ambalajul produselor participante sau un cod extra conform art. 7.3, respectand prezentul Regulament. Persoanele cu varsta sub 18 ani nu pot participa la Campanie.Codul poate fi trimis fie (i) prin serviciul de SMS al retelelor de telefonie mobila Orange, Vodafone, Telekom sau Digi la numarul scurt 1828 (SMS cu tarif normal in retelele mentionate) sau (ii) completand un formular de participare prin intermediul web-site-ului www.DistractieLaMaxim.ro, conform Sectiunii 7.1.2.

5.3. Persoanele cu varsta sub 18 ani la data inscrierii in promotie nu pot participa la Campanie.

5.4. Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

5.5. Participantii trebuie sa pastreze ambalajele produselor participante cu eticheta promotionala intacta, aplicata pe respectivele ambalaje, astfel incat, conform Regulamentului, in cazul contactarii lor ca potentiali castigatori, sa poata confirma codul unic reprezentantului Agentiei si sa le poata prezenta sau trimite pentru validare, conform Sectiunii 10 de mai jos.

SECTIUNEA 6. PRODUSELE PARTICIPANTE

6.1. Produsele participante la promotie sunt toate produsele Kandia Dulce detaliate mai jos, care au aplicata pe ambalaj o eticheta promotionala nedeteriorata/integrala, care contine in interior un cod unic de participare compus din 8 caractere alfanumerice.

6.1.1. Produsele participante la Campania Promotionale sunt:

MAGURA
Magura prajitura cu alune 35g
Magura prajitura cu cacao 35g
Magura prajitura cu lapte 35g
Magura prajitura cu rom 35g
Magura prajitura gem capsuni 35g
Magura rulada cheesecake & fr pad 35g
Magura rulada ciocolata & vanilie 35g
Magura rulada iaurt & zmeura 35g
AUTENTIC ROM
Autentic ROM 30g
Autentic ROM 60g
Autentic ROM Biscuiti 29g
Autentic ROM Arahide si Caramel 29g
Autentic ROM Lapte 30g
Autentic Rom Tableta cacao 50% 88g
Autentic Rom Tableta cacao 70% 88g
Autentic Rom Tableta lapte 88g

6.1.2. Exemplu de eticheta promotionala nedeteriorata/integrala:

Eticheta promotionala

Produsele Kandia Dulce care nu sunt mentionate in tabelul de mai sus sau care nu au aplicat pe ambalaj o eticheta promotionala care contine in interior un cod unic de inscriere la promotie, nu participa in promotie.

SECTIUNEA 7. MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

7.1. Pentru a intra in Campanie, Participantii trebuie sa achizitioneze cel putin un produs participant mentionat la Sectiunea 6 si sa trimita codul tiparit in interiorul etichetei promo aplicate pe ambalajul produsului sau un cod extra obtinut conform art. 7.3 din prezentul Regulament, in perioada cuprinsa intre 16 Octombrie 2017 ora 00:00, ora Romaniei si 13 Aprilie 2018 ora 23:59:59, ora Romaniei, prin:

7.1.1. mesaj SMS la numarul 1828 – mesajul SMS este taxat la tariful normal al retelei de telefonie mobila folosita (Vodafone, Telekom, Orange sau Digi)

7.1.1.1 Pentru ca un SMS sa fie considerat valid, acesta trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

 • sa contina un cod unic in forma mentionata in cadrul articolul 6.1 de mai sus, descoperit in interiorul etichetei promo a Campaniei, aplicata pe ambalajul unui produs participant;
 • codul sa nu mai fi fost inscris anterior in Campanie;
 • codul unic sa fie primit la numarul 1828 in perioada Campaniei;
 • anterior transmiterii acestor informatii, persoana care participa la campanie trebuie sa fi citit si inteles prevederile prezentului Regulament, inclusiv legat de prelucrarea datelor cu caracter personal in acest context; prin transmiterea codului prin SMS de catre dumneavoastra, va exprimati automat acordul cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal pe care le furnizati in acest context, potrivit celor descrie in sectiunea legata de prelucrarea datelor cu caracter personal – sectiunea 14 de mai jos din prezentul Regulament.

Organizatorii Campaniei nu isi asuma responsabilitatea:

 1. pentru mesajele incomplete, inexacte sau incorecte trimise la numarul de telefon 1828, precum si pentru mesajele trimise inainte de inceperea sau dupa terminarea Campaniei sau expediate la un alt numar de telefon;
 2. pentru pierderile sau intarzierile mesajelor SMS de participare la Campanie sau a mesajelor SMS de raspuns mentionate la Sectiunea 7.8, determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorilor;
 3. daca  numarul de telefon de pe care este primit un mesaj SMS nu poate fi identificat. In acest caz, Organizatorul nu va putea raspunde participantului la Campanie;
 4. daca acelasi mesaj SMS este trimis de mai multe ori de catre retelele de telefonie mobila. In acest caz, Organizatorul nu va putea identifica daca participantul a trimis mai multe mesaje sau daca reteaua a trimis acelasi mesaj de mai multe ori, si, in consecinta, va trimite un mesaj de raspuns pentru fiecare mesaj primit;
 5. pentru intreruperile neanuntate ale serviciului SMS de catre operatorii de telefonie mobila sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor de telefonie pe perioadele de trafic intens;
 6. daca numarul de telefon nu apartine persoanei care transmite informatiile in contextul Campaniei; aceasta nu impiedica Organizatorii sa elimine din baza de date si din Campanie persoanele si numerele de telefon cu privire la care au putut sa identifice utilizarea unor numere de telefon care nu apartin acestor persoane inscrise in Campanie.

sau prin:

7.1.2. accesarea web-site-ului www.DistractieLaMaxim.ro si completarea unui formular de inscriere, mentionand:

 • (*) Numar telefon mobil valid care ii apartine sau la care are acces (ca si titular/utilizator; este obligatoriu ca numarul de telefon sa fie activ intr-una din retelele Orange, Vodafone, Telekom sau Digi; numarul de telefon trebuie sa aiba 10 cifre si fie de forma 07XXXXXXXX)
 • (*) Nume si prenume
 • Adresa e-mail (optional)
 • (*) codul unic descoperit in interiorul etichetei promo aplicate pe ambalajul produsului sau codul extra, dupa caz
 • (*) Bifarea campului: „Am citit si sunt deacord cu prevederile prezentului Regulament precum si cu termenii si conditiile de mai jos referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal.”

Campurile marcate cu (*) sunt obligatoriu de completat.

7.1.2.1. Dupa completarea formularului de inscriere, Participantii trebuie sa apese butonul „Trimite”. Organizatorul nu este raspunzator de inscrierile web care nu ajung la destinatie, incluzand dar fara a se limita la probleme de ordin tehnic sau probleme tehnice independente de vointa Organizatorului, pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea in Campanie, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care doreste sa se inscrie in Campanie.

7.1.2.2. Participantii pot trimite codul tiparit in interiorul etichetei promo aplicate pe ambalaj sau codul extra acordat de Organizator conform Art. 7.3, prin completarea in campurile special dedicate din prima pagina, la click pe butonul „Introdu cod”:

 • (*) codul tiparit in interiorul etichetei promo aplicatape ambalaj sau codul extra conf. Art. 7.3
 • (*) Cod securitate CAPTCHA introdus exact asa cum apare pe site

Accesarea formularului de inscriere se face de pe homepage-ul site-ului www.DistractieLaMaxim.ro, din sectiunea care anunta prezenta Campanie.

7.2. Un Participant are dreptul sa inregistreze in Promotie maxim 10 coduri valide pe zi si maxim 200 coduri pe toata perioada Campaniei, conform prevederilor din prezentul Regulament, indiferent de modalitatea de inscriere (SMS si web cumulate).

7.3. Pentru a acorda sanse egale tuturor participantilor la promotie, Organizatorul isi rezerva dreptul de a acorda un cod extra in situatia descrisa in care Participantul a cumparat un produs care contine un cod unic cu erori de tiparire (de exemplu, dar fara a ne limita la acestea, coduri greu lizibile) Codurile extra se acorda exclusiv daca Participantii semnaleaza situatiile mai sus mentionate la infoline-ul Campaniei 0212723221, facand totodata dovada detinerii in original a ambalajelor cu eticheta promo, in termen de cel mult 5 zile (din momentul apelarii la infoline) prin trimiterea/predarea catre Agentia de marketing direct a ambalajului (foto/scan prin email sau fax/sau fizic prin posta /curier) ce are aplicata eticheta promo ce contine codul respectiv. In cazul situatiilor semnalate in ultima zi a Campaniei, participantii trebuie sa faca dovada detinerii ambalajului/ambalajelor pana la 13.04.2018, ora 14:00. In oricare dintre cazurile de mai sus, Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica situatia respectiva, urmand ca in functie de rezultatul verificarilor sa ii ofere sau nu Participantului un cod extra in termen de maxim 1 zi lucratoare de la primirea dovezii, cu exceptia cererilor semnalate in ultima zi de campanie, 13.04 2018, caz in care Organizatorul isi rezerva dreptul de a raspunde negativ cererii daca considera ca timpul alocat rezolvarii acesteia este insuficient pentru a se incadra in perioada desfasurarii campaniei, precum si in functie de promptitudinea raspunsurilor primite de la solicitant in vederea verificarii situatiei. Situatiile mentionate mai sus pot fi solutionate pana in ultima zi de desfasurare a campaniei, 13.04.2018, ora Romaniei ora 15:59:59.

7.4. Fie ca va trimite codul promotional prin SMS, fie ca il va trimite prin accesarea web-site-ului www.DistractieLaMaxim.ro, Participantul trebuie sa pastreze ambalajul produsului cu eticheta promo in original pentru a putea fi validat in cazul in care va fi declarat potential castigator. Participantii trebuie sa pastreze toate ambalajele produselor cu eticheta promo cu care s-au inscris in Campanie pana la publicarea listei finale a castigatorilor validati. Castigatorii vor fi publicati conform Sectiunii 11.6 pe masura ce vor fi validati.

7.5. Pentru ca o inscriere prin mesaj SMS sau prin website-ulwww.DistractieLaMaxim.ro, sa fie considerata valida, aceasta trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

7.5.1. Sa contina un cod promotional valid format din 8 caractere alfanumerice;

7.5.2. Codul promotional valid sa fie primit de Organizator in perioada 16 Octombrie 2017 ora 00:00, ora Romaniei si 13 Aprilie 2018 ora 23:59:59, ora Romaniei;

7.5.3. Codul promotional sa fie trimis cu respectarea prezentului Regulament;

7.6. Un Participant are dreptul sa castige un singur premiu din fiecare categorie, pe intreaga durata a Campaniei (un premiu constand in 300 lei, un premiu constand in sistem home cinema si un premiu constand in boxa portabila). Cu un cod promotional valid inscris in Promotie, un Participant are posibilitatea de a castiga un singur premiu. Daca ulterior, la validare, se constata ca un participant a câstigat mai mult de 1 premiu din fiecare categorie pe intreaga durata a Campaniei, acesta are dreptul sa primeasca doar primul premiu din categoria respectiva pentru care a fost desemnat câstigator.

7.7. Participantii nu au dreptul sa se inscrie in promotie folosind mai multe numere de telefon mobil indiferent de canalul de inscriere (SMS sau web). Organizatorul isi rezerva dreptul sa investigheze situatiile de acest gen si sa invalideze toate inscrierile in promotie ale Participantului care s-a inscris folosind mai multe numere de telefon mobil. In cazul in care se constata faptul ca un participant a castigat un premiu prin fraudarea mecanismului si regulilor de inscriere si participare, acesta va fi invalidat, iar premiul nu ii va mai fi acordat. In cazul in care acest lucru se constata dupa acordarea premiului, respecivul participant va avea obligatia de a returna Organizatorului premiul primit.

Dupa incheierea Campaniei, va aducem la cunostinta faptul ca deseurile de ambalaje pe care le detineti trebuie gestionate de catre fiecare persoana in acord cu prevederile legislatiei in vigoare (sa se respecte fluxul separat de colectare si gestionare a deseurilor de ambalaje). Organizatorii promoveaza gestionarea responsabila a deseurilor in acord cu regulile aplicabile in domeniu, in vederea asigurarii protectiei mediului inconjurator.

7.8. MESAJELE CAMPANIEI:

7.8.1 In perioada Campaniei, pentru fiecare cod trimis prin SMS, in conditiile prezentului Regulament, Participantul va primi un mesaj de raspuns prin SMS (mesaj de tip stocabil) care va avea, dupa caz, unul dintre continuturile de mai jos:

 1. in cazul in care codul este primit inainte de data si ora inceperii Campaniei, dar nu mai devreme de 01 Octombrie 2017:
  Campania ROM & Magura – Distractie la maxim!, incepe in data de 16.10.2017. Pastreaza ambalajul cu eticheta promo si trimite codul dupa aceasta data. Succes!
 2. in cazul in care codul este primit dupa data si ora finalizarii Campaniei, dar nu mai tarziu de 30.04.2018:
  Cod neinregistrat. Campania ROM & Magura – Distractie la maxim! s-a incheiat in data de 13.04.2018. Vezi lista castigatorilor pe www.DistractieLaMaxim.ro!
 3. in cazul in care codul primit in perioada Campaniei nu este corect:
  Cod incorect! Trimite codul de 8 caractere, fara spatii sau alte caractere si pastreaza ambalajul cu eticheta promo! Detalii pe www.DistractieLaMaxim.ro.
 4. daca un cod a mai fost inscris in Campanie:
  Acest cod a mai fost inscris in Campanie! Un cod poate fi inscris o singura data. Detalii pe www.DistractieLaMaxim.ro sau la Infoline 0212723221.
 5. in cazul in care codul primit in perioada Campaniei este corect, dar necastigator:
  Ne pare rau, codul inscris in Campania ROM & Magura este necastigator. Te asteptam cu noi coduri. Succes!
 6. daca un Participant castiga un Premiu, conform prezentului Regulament, va putea primi unul din urmatoarele SMS-uri, in functie de natura premiului castigat :
  • Felicitari! Ai castigat 300 lei! Suna intre orele 9-17(L-V) la Infoline 0212723221 in max 4 zile lucratoare, pentru validare.Pastreaza ambalajul cu codul unic
  • Felicitari! Ai castigat un home cinema! Suna intre orele 9-17(L-V) la 0212723221 in max 4 zile lucratoare, pentru validare.Pastreaza ambalajul cu codul unic • Felicitari! Ai castigat o boxa portabila!Suna intre orele 9-17(L-V) la 0212723221 in max 4 zile lucratoare, pentru validare.Pastreaza ambalajul cu codul unic
 7. daca un participant a depasit limita de 10 inscrieri valide pe zi:
  Ai atins limita maxima de 10 coduri inscrise pe zi. Te rugam sa inscrii codurile si in alte zile ale Campaniei. Detalii intra pe www.DistractieLaMaxim.ro
 8. daca un participant a depasit limita de 200 inscrieri valide pe toata perioada campaniei:
  Ai atins limita maxima de 200 coduri inscrise in Campania ROM & Magura – Distractie la maxim! Nu mai poti inscrie noi coduri. Detalii pe www.DistractieLaMaxim.ro

7.8.2. Pentru fiecare cod inscris pe www.DistractieLaMaxim.ro in perioada Campaniei in conditiile prezentului Regulament, Participantul va primi un mesaj de raspuns afisat pe ecran care va avea un mesaj de tipul:

 1. in cazul in care codul este primit inainte de data si ora inceperii Campaniei, dar nu mai devreme de 01 Octombrie 2017:
  Campania ROM & Magura – Distractie la maxim!, incepe in data de 16.10.2017. Pastreaza ambalajul cu eticheta promosi trimite codul dupa aceasta data. Succes!
 2. in cazul in care codul este primit dupa data si ora finalizarii Campaniei, dar nu mai tarziu de 30.04.2018:
  Cod neinregistrat. Campania ROM & Magura – Distractie la maxim! s-a incheiat in data de 13.04.2018. Vezi lista castigatorilor pe www.DistractieLaMaxim.ro!
 3. in cazul in care codul primit in perioada Campaniei nu este corect:
  Cod incorect! Trimite codul de 8 caractere, fara spatii sau alte caractere si pastreaza ambalajul cu eticheta promo! Detalii pe www.DistractieLaMaxim.ro.
 4. in cazul in care codul primit in perioada Campaniei este corect:
  Felicitari! Ai inscris un cod valid in Campania ROM & Magura – Distractie la maxim! Pastreaza ambalajul cu eticheta promo ce contine codul unic inscris.
 5. daca un cod a mai fost inscris in Campanie:
  Acest cod a mai fost inscris in Campanie! Un cod poate fi inscris o singura data. Detalii pe www.DistractieLaMaxim.ro sau la Infoline 0212723221.
 6. in cazul in care codul primit in perioada Campaniei este corect, dar necastigator:
  Ne pare rau, codul inscris in Campania ROM & Magura este necastigator. Te asteptam cu noi coduri. Succes!
 7. daca un Participant castiga un Premiu, conform prezentului Regulament, va putea primi unul din urmatoarele SMS-uri, in functie de natura premiului castigat :
  • Felicitari! Ai castigat 300 lei! Suna intre orele 9-17(L-V) la Infoline 0212723221 in max 4 zile lucratoare, pentru validare.Pastreaza ambalajul cu codul unic
  • Felicitari! Ai castigat un home cinema! Suna intre orele 9-17(L-V) la 0212723221 in max 4 zile lucratoare, pentru validare.Pastreaza ambalajul cu codul unic • Felicitari! Ai castigat o boxa portabila!Suna intre orele 9-17(L-V) la 0212723221 in max 4 zile lucratoare, pentru validare.Pastreaza ambalajul cu codul unic
 8. daca un participant a depasit limita de 10 inscrieri valide pe zi:
  Ai atins limita maxima de 10 coduri inscrise pe zi. Te rugam sa inscrii codurile si in alte zile ale Campaniei. Detalii intra pe www.DistractieLaMaxim.ro
 9. daca un participant a depasit limita de 200 inscrieri valide pe toata perioada campaniei:
  Ai atins limita maxima de 200 coduri inscrise in Campania ROM & Magura – Distractie la maxim! Nu mai poti inscrie noi coduri. Detalii pe www.DistractieLaMaxim.ro

7.8.3. Organizatorul nu este raspunzator pentru SMS-urile sau inscrierile web care nu ajung la destinatie, incluzand dar fara a se limita la probleme de ordin tehnic, pierderile/intarzierile sau intreruperile neanuntate ale serviciului de mesaje SMS, generate de retelele de telefonie mobila (Vodafone, Orange, Telekom) sau de oricare alte defectiuni sau probleme tehnice independente de vointa Organizatorului.

7.8.4. Organizatorul nu este raspunzator daca Participantul a cumparat un produs care contine un cod unic ce ar putea figura ca fiind deja inregistrat si primeste urmatorul mesaj de raspuns: “Acest cod a mai fost inscris in Campanie! Un cod poate fi inscris o singura data. Detalii pe www.DistractieLaMaxim.ro sau la Infoline 0212723221.”

7.8.5. Informatii suplimentare pot fi obtinute sunand la INFOLINE 0212723221 (numar cu tarif normal stabilit de retelele de telefonie fixa sau mobila, apelabil din orice retea) intre orele 9:00 a.m. - 17:00 p.m., de luni pana vineri, cu exceptia sarbatorilor legale.

7.8.6. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica pe parcursul Campaniei continutul mesajelor transmise ca raspuns la inscrierile prin SMS sau prin intermediul formularului de pe site-ul www.DistractieLaMaxim.ro, fara o notificare prealabila.

SECTIUNEA 8. PREMIILE ACORDATE

8.1. In cadrul acestei Campanii, Organizatorul ofera in total 290 premii, astfel:

 1. 180 Premii a 300 lei fiecare
  - se acorda 1 premiu pe zi, in fiecare zi a Campaniei (respectiv timp de 180 zile x 1 premiu), pe baza de momente castigatoare predefinite, selectate din intervalul orar 00:00- 24:00.
 2. 100 premii, fiecare constand intr-o boxa portabila UE Wonderboom in valoare de 230 Ron (valoare fara TVA).
  - se acorda pe baza de momente castigatoare predefinite, selectate din intervalul orar 00:00 - 24:00, din perioada 16 Octombrie - 16 Decembrie 2017.
 3. 10 premii, fiecare constand intr-un sistem home cinema in valoare de 2,184 Ron (valoare fara TVA).
  - se acorda pe baza de momente castigatoare predefinite, selectate din intervalul orar 00:00 - 24:00, din perioada 16 Octombrie - 16 Decembrie 2017.

Valoarea totala neta a Premiilor este de 98,840 Ron (valoare fara TVA).

SECTIUNEA 9. ACORDAREA PREMIILOR

9.1. Inainte de inceperea Campaniei se stabilesc in mod aleator prin intermediul unei aplicatii momentele castigatoare pentru cele 290 premii oferite in cadrul Campaniei, conform descrierii din cadrul Sectiunii 8.

Momentele orare castigatoare vor avea urmatorul format: (zi/ora/minut/secunda) pentru fiecare premiu zilnic al Campaniei.

Un premiu poate fi castigat de Participantul care introduce un cod valid (prin SMS sau web) conform Sectiunii 7.1, in ora, minutul si secunda desemnata moment castigator sau care introduce primul un cod valid (prin SMS sau Web) dupa momentul desemnat castigator.

In cazul in care nu a inscris nimeni un cod valid inaintea inceperii urmatorului moment castigator predefinit, premiul respectiv nu se va mai acorda.

Premiul/premiile neacordat/e intr-o zi de Campanie (din neindeplinirea prevederilor din cadrul Sectiunilor 10 si 11 din Regulament) nu se reporteaza pentru ziua/zilele urmatoare. Premiul/premiile respectiv/e nu se va/vor mai acorda si va/vor ramane in posesia Organizatorului.

9.2. Castigatorii Premiilor oferite in cadrul acestei Campanii nu pot ceda premiul unei alte persoane. Premiile neacordate raman in posesia Organizatorului.

9.3 Premiile Campaniei vor fi predate personal, numai participantilor castigatori, si numai in conformitate cu prevederile acestui Regulament.

9.4. Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei Campanii nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiilor (exceptie facand premiile in bani) sau schimbarea acestora cu alte bunuri ori servicii si nici sa solicite schimbarea parametrilor/caracteristicilor premiilor.

9.5. Organizatorul nu va suporta niciun fel de cheltuieli dupa punerea castigatorilor in posesia premiilor.

SECTIUNEA 10. CONDITII DE VALIDARE

10.1. Pentru ca un Participant sa fie validat castigator, trebuie sa indeplineasca concomitent urmatoarele conditii:

10.1.1. Sa indeplineasca conditiile prevazute in Sectiunea 5 a prezentului Regulament;

10.1.2. Sa achizitioneze cel putin un produs participant la Campanie ce are aplicat pe ambalaj o eticheta promo ce contine un cod unic promotional sub forma a 8 caractere alfanumerice - vezi Sectiunea 6 - PRODUSE PARTICIPANTE);

10.1.3. Sa trimita prin SMS la 1828 sau pe web prin completarea formularului de inscriere de pe www.DistractieLaMaxim.ro, codul tiparit in interiorul etichetei promo aplicata pe ambalajul produsului sau codul extra, in perioada 16 Octombrie 2017 ora 00:00 si 13 Aprilie 2018 ora 23:59:59.

10.1.4. Pentru validarea finala, codul promotional tiparit in interiorul etichetei promoaplicate pe ambalajul produsului prezentat de potentialul castigator Organizatorului sau codul extra obtinut conform art 7.3 trebuie sa fie identic cu cel primit de Organizator prin SMS/inscris pe www.DistractieLaMaxim.ro.

10.1.5 Codul promotional din interiorul etichetei promo trebuie sa fie intreg si lizibil, iar eticheta promo sa nu fie deteriorata sau dezlipita de pe ambalajul produsului.

10.1.6. Codul sa fi fost trimis fara semne de punctuatie sau alte caractere, intocmai cum este tiparit in interiorul etichetei promo aplicate pe ambalajul produsului.

10.1.7. Nu se accepta inscrierea mai multor coduri promotionale printr-un singur mesaj SMS sau la o singura completare a formularului de inscriere, pe pagina web.

10.1.8. Apelul efectuat de potentialul castigator in vederea validarii la INFOLINE sa fie efectuat exclusiv de pe numarul de telefon utilizat/declarat pentru inscrierea in campanie.

10.2. Castigatorii nu vor fi validati in urmatoarele cazuri:

10.2.1. Participantul caruia i s-a alocat un Premiu nu indeplineste prevederile Sectiunii 11 de mai jos;

10.2.2. Constatarea oricaror neconcordante intre codul trimis prin SMS sau pe site-ul www.DistractieLaMaxim.ro, si cel trimis Organizatorului, duce la invalidare si pierderea dreptului de atribuire a premiului respectiv;

10.2.3. Participantul in cauza nu poate face dovada detinerii ambalajului in original ce are aplicata eticheta promo in interiorul careia este tiparit codul promotional care a stat la baza alocarii premiului;

10.3. Organizatorul nu va acorda nicio despagubire in bani sau alte beneficii Participantilor carora li s-a alocat initial vreun premiu dar se constata ulterior ca acestia nu respecta/nu au respectat sau nu intrunesc/nu au intrunit intocmai cerintele Regulamentului.

10.4 In cazul in care un Participant la promotie este desemnat castigator al unui premiu, iar Participantul a inregistrat pe perioada promotiei mai multe coduri promotionale declarate valide, Organizatorul isi rezerva dreptul de a solicita Participantului dovada detinerii tuturor produselor cu care s-a inscris in Campanie. In cazul in care participantul nu poate face dovada detinerii produselor cu care s-a inscris in Campanie (ambalajele in original pe care sunt lipite etichetele promo in interiorul carora sunt tiparite codurile inscrise de participant in Campanie), Organizatorul are dreptul de a nu valida premiul/premiile respectiv(e).

SECTIUNEA 11. PROCEDURA DE VALIDARE SI INMANARE A PREMIILOR

11.1 Dupa primirea mesajului text SMS din partea Organizatorului prin care este informat ca a castigat un Premiu, Participantul va trebui sa contacteze Agentia, folosind exclusiv numarul de telefon cu care s-a inscris in Campanie, in termen de cel mult 4 (patru) zile lucratoare, la numarul de telefon 0212723221 (numar cu tarif normal, activat in reteaua Telekom, apelabil din orice retea de telefonie nationala) intre orele 9:00 a.m. - 17:00 p.m., de luni pana vineri, cu exceptia sarbatorilor legale, pentru a fi informat cu privire la modalitatea de validare a castigatorilor. In cazul in care Participantul nu contacteaza Organizatorul in termen de cel mult 4 (patru) zile lucratoare din data primirii mesajului prin care este informat ca a castigat un Premiu zilnic (ziua primirii mesajului de informare este inclusa in intervalul de 4 zile), un reprezentant al Agentiei va incerca sa il contacteze telefonic in urmatoarea zi lucratoare; reprezentantul Agentiei va apela castigatorul la numarul de telefon utilizat/declarat pentru inscrierea in campanile, de cel mult 3 ori in ziua respectiva. In cazul in care participantul nu suna/nu poate fi contactat, acesta va fi invalidat si premiul nu ii va mai fi acordat.
In urma convorbirii telefonice, Participantul va fi informat ca pentru validarea sa ca si castigator al premiului trebuie sa trimita catre Agentia de marketing direct More Results Marketing, prin e-mail la adresa promotii@moreresults.ro sau prin fax la numarul 0212723204, urmatoarele:

 1. poza/imaginea scanata a ambalajului produsului in care se poate observa cu usurinta atat faptul ca eticheta promo este lipita de ambalaj, cat si codul unic care a stat la baza alocarii premiului, tiparit in interiorul acesteia.
  Vor fi considerate valide doar pozele/imaginile scanateale ambalajelor care nu prezinta eticheta promo deteriorata/desprinsa de ambalaj. Prin "a nu fi deteriorata" se intelege faptul ca nu existat tentativa de dezlipire de pe produs, eticheta promo avand intreaga si intacta pagina cu codul unic. Organizatorul isi rezerva dreptul de a solicita retrimiterea pozelor/scan-urilor in situatiile in care acestea sunt receptionate intr-o forma ilizibila.
 2. numele, prenumele participantului.
 3. copia unui extras de cont bancar deschis in lei, la orice banca din Romania, pe numele castigatorului pe care se poate citi cu usurinta codul IBAN al contului, numele detinatorului si banca, in cazul premiilor in bani.
 4. adresa postala la care doresc sa primeasca premiul, in cazul castigatorilor de premii ce constau in boxa portabila sau sistem home cinema.
 5. copia cartii de identitate, necesara Organizatorului pentru indeplinirea obligatiilor fiscale, in cazul castigatorilor de premii ce constau in sistem home cinema.

Documentele necesare validarii trebuie trimise prin e-mail la adresa promotii@moreresults.ro sau prin fax la numarul 0212723204, in termen de cel mult 5 (cinci) zile lucratoare de la data informarii Participantului asupra conditiilor de validare a castigului si anume din data in care castigatorul a sunat la numarul infoline pentru revendicarea premiului/a fost contactat de catre un reprezentant al Agentiei de marketing direct.

Organizatorul nu este raspunzator pentru e-mailurile/faxurile care nu ajung in posesia acestuia in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la informarea Participantului de catre Organizator cu privire la calitatea de castigator.

De asemenea, daca Organizatorul nu receptioneaza, indiferent de motiv, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data informarii Participantului asupra castigului si anume din data in care castigatorul a sunat la numarul infoline pentru revendicarea premiului/a fost contactat de catre un reprezentant al Agentiei de marketing direct, documentele necesare validarii, castigatorul este invalidat iar premiul nu i se mai acorda.

In cazul in care un castigator refuza premiul oferit in cadrul acestei Campanii acesta va semna o declaratie pe proprie raspundere prin care va declara ca renunta la premiul oferit si la orice alte drepturi legate de acest premiu. Daca aceasta declaratie nu se poate semna la sediul Organizatorului sau in prezenta unui reprezentant al Organizatorului, atunci declaratia se va trimite Organizatorului prin scrisoare recomandata sau curier la adresa Str. Baicului nr. 82, Cladirea Administrativ, etaj 2, sector 2, Bucuresti, cod postal 021784. In cazul in care castigatorul nu trimite Organizatorului declaratia in termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data in care a refuzat premiul, acesta va fi invalidat iar premiul respectiv nu va mai fi acordat.

11.2. Premiile in bani vor fi acordate de catre Organizator, prin transfer bancar in contul indicat de castigator in documentele trimise Agentiei de marketing direct in etapa de validare, in lei, in termen de cel mult 30 (treizeci) zile lucratoare de la data validarii castigatorilor. Odata cu efectuarea viramentului bancar, Organizatorul este eliberat fata de castigator de orice obligatie nascuta in temeiul prezentului Regulament.

11.3. Premiile constand in boxa portabila sau sistem home cinema vor fi expediate catre castigatorii validati prin posta sau curier, la adresa indicata de acestia, in termen de cel mult 30 (treizeci) zile lucratoare de la data validarii premiului.

11.4. Lista tuturor castigatorilor validati (nume, prenume, premiul castigat) va fi publicata pe site-ul Campaniei promotionale „ROM & Magura – Distractie la maxim!”, site accesibil la adresa www.DistractieLaMaxim.ro in cel mult 10 zile lucratoare de la momentul validarii lor. Site-ul (si totodata publicarile de pe acesta, inclusiv lista castigatorilor) va fi activ timp de 45 de zile de la data finalizarii campaniei; orice reclamatie primita dupa data inactivarii site-ului nu va mai fi luata in consideratie de catre Organizator.

11.5. Lista tuturor castigatorilor validati (nume, prenume, premiul castigat) va fi publicata pe site-ul Campaniei promotionale „ROM & Magura – Distractie la maxim!”, site accesibil la adresa www.DistractieLaMaxim.ro in cel mult 10 zile lucratoare de la momentul validarii lor.

SECTIUNEA 12. MINORII

12.1. Persoanele minore (cu varsta mai mica de 18 ani la data inceperii promotiei) nu au dreptul sa participe in cadrul acestei Campanii.

SECTIUNEA 13. ERORI, COMUNICARI PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE

13.1. Organizatorul nu va fi responsabil de pierderea ambalajelor pe care sunt lipite etichetele promo in interiorul carora sunt tiparite codurile care au stat la baza alocarii premiilor, de instrainarea lor si/sau de prezentarea ambalajelor necorespunzatoare, deteriorate sau falsificate si nici nu va fi obligat sa acorde premiile pe baza unor astfel de dovezicare nu intrunesc toate conditiile prevazute in acest Regulament. De asemenea, Organizatorul nu va fi raspunzator de modul in care societatile de distributie si magazinele ce comercializeaza produsele participante participante la Campanie manipuleaza, organizeaza, distribuie si/sau vand produsele participante la Campanie si nici de eventualele deteriorari ale ambalajelor care ar putea rezulta din aceste activitati.

SECTIUNEA 14. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

14.1. Organizatorul, (operatorul de date cu caracter personal - Kandia Dulce SA) in vederea desfasurarii Campaniei, prelucreaza datele personale ale Participantilor la aceasta promotie in conformitate cu Legea 677/2001, in calitate de operator inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in baza notificarii nr. 4152. Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, castigatorii premiilor Campaniei isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor cu caracter personal constand in nume, prenume, porecla/ pseudonimul, data si locul nasterii, semnatura, numar de telefon, adresa (domiciliu/ resedinta), adresa de e-mail, imagine, voce, date bancare, cod numeric personal, seria si numarul actului de identitate/ pasaportului, alte date rezultand din copia cartii de identitate sa intre in baza de date a Societatii Kandia Dulce SA precum si sa fie comunicate Agentiei de marketing direct implicata in desfasurarea Campaniei, toate acestea exclusiv in vederea asigurarii participarii la Campanie, derularea Campaniei, validarii, atribuirii premiilor si totodata indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii. Organizatorul si Agentiile garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participantilor. La cererea expresa a castigatorului, Organizatorul si Agentiile vor asigura acestuia dreptul de acces, dreptul de informare, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Pentru exercitarea acestor drepturi, Participantii vor trimite Organizatorului pe adresa: Sos. Viilor nr. 20, sector 5, Bucuresti o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata. Totodata, in contextul prelucrarii datelor dvs. cu caracter personal beneficiati de dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si dreptul de a va adresa justitiei. In cazul prelucrarii datelor cu caracter personal pentru scopuri de marketing direct, dreptul de opozitie poate fi exprimat oricand, in mod gratuit si fara a fi necesara vreo justificare.

Datele cu caracter personal astfel prelucrate nu vor face obiectul transferului in strainatate.

Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia Agentiilor si a celorlalti parteneri implicati in desfasurarea Campaniei si publicului (in cazul castigatorilor) precum si a cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare. Datele din cartea de identitate, seria si numarul actului de identitate, alte date rezultand in copia cartii de identitate, date bancare vor fi colectate doar in cazul castigatorilor premiilor ce constau in sistem home cinema, necesare Organizatorului pentru plata impozitului, conform codului fiscal in vigoare. Datele bancare se vor colecta exclusiv de la castigatorii premiilor in bani.

Organizatorul si/sau Agentia de marketing direct vor prelucra datele cu caracter personal ale castigatorilor in contextul acestei Campanii exclusiv pentru perioada necesara documentarii obligatiilor legale/fiscale aferente prezentei Campanii.

Numele si prenumele castigatorilor si premiile castigate in cadrul Campaniei vor fi publicate conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu modificarile ulterioare.

Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor Participantilor.

Participantii au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare, precum si toate celelalte drepturi mai sus mentionate. Printre altele, participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile Legii 677/2001, precum si alte detalii legate de prelucrare, in conformitate cu legea. In vederea exercitarii acestor drepturi, Participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre Societatea Kandia Dulce SA, la adresa: Sos. Viilor nr. 20, sector 5, Bucuresti.

Kandia Dulce SA va prelucra datele cu caracter personal constand in nume, prenume, numar de telefon, adresa (domiciliu, resedinta) si adresa de e-mail pentru scopuri de marketing, reclame si publicitate, pentru participantii la Campanie care si-au exprimat acordul cu privire la astfel de comunicari. Datele astfel prelucrate pot fi dezvaluite catre imputernicitii (si sub-imputernicitii Kandia Dulce SA) pentru desfasurarea acestui scop de prelucrare, precum si catre autoritati publice (in cazul unor solicitari din partea acestora din urma). Datele astfel furnizate pot fi incluse in baze de date dedicate pentru scopuri de marketing si pot fi prelucrate pana la exprimarea dreptului de opozitie de catre dvs. In acest context,beneficiati de toate drepturile listate mai sus in aceasta sectiune. Datele cu caracter personal astfel prelucrate nu vor face obiectul transferului in strainatate.

SECTIUNEA 15. LIMITAREA RASPUNDERII

15.1. Organizatorii Campaniei promotionale „ROM & Magura – Distractie la maxim!” nu vor avea nicio raspundere si nu vor putea fi implicati in niciun litigiu legat de detinerea sau de proprietatea asupra ambalajelor promotionale cat si in ceea ce priveste eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participant in legatura cu aceasta campanie, exceptie facand cele prevazute de Ordonantei Guvernului nr. 99/ 2000. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri in cadrul acestei promotii, decizia Organizatorului este definitiva. Eventualele contestatii vor fi luate in considerare pana la data de 25 mai 2016 inclusiv. Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.

15.2. Organizatorul Campaniei nu isi asuma raspunderea pentru, incluzand dar fara a se limita la, urmatoarele cazuri:

15.2.1. SMS-urile sau inregistrarile online trimise in afara perioadei promotiei, respectiv receptionate inainte de data de 16 Octombrie 2017 ora 00:00, sau dupa data de 13 Aprilie 2018 ora 23:59:59;

15.2.2. SMS-urile care nu sunt expediate de pe un numar de telefon din retelele Orange, Vodafone, Telekom sau Digi;

15.2.3. SMS-urile / mesajele de raspuns trimise de Organizator, dar care nu au fost primite de catre participanti din motive tehnice sau independente de vointa Organizatorului; Pierderile/ intarzierile sau intreruperile neanuntate ale serviciului de internet sau mesaje SMS, generate de retelele de telefonie mobila (Vodafone, Orange, Telekom) sau de oricare alte defectiuni sau probleme tehnice independente de vointa Organizatorului;

15.2.4. Pierderile sau intarzierile inscrierilor pe website sau SMS (de exemplu, dar fara a se limita ladefectiuni tehnice independente de vointa Organizatorului); Pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea in Campanie, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care doreste sa se inscrie in Campanie; SMS-urile trimise la alt numar de telefon decat 1828, inscrierea online pe un alt site decatwww.DistractieLaMaxim.ro.

15.2.5. Expedierea documentelor necesare validarii,la alta adresa de e-mail/numar de fax decat cele comunicate de catre Agentie;

15.2.6. Situatiile in care numarul de telefon de pe care este primit un mesaj SMS nu poate fi identificat sau situatiile in care Participantii inscriu pe pagina web un numar de telefon incorect si din aceste cauze Organizatorul nu va putea contacta Participantul la Campanie;

15.2.7. Formularele de inscriere sunt incomplete, inexacte sau incorecte;

15.2.8. Situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi cod care a stat la baza alocarii unui premiu; In aceste cazuri va fi validat castigator acel Participant care face dovada cumulativa ca:

 • detine si preda Organizatorului ambalajul cu eticheta promoin original continand codul care a stat la baza alocarii premiului;
 • este titularul/utilizatorul numarului de telefon folosit/declarat pentru inregistrarea codului in Campanie sau are/a obtinut acordul titularului numarului de telefon pentru utilizarea acestuia/inscrierea in Campanie.
 • confirma telefonic, la verificarea efectuata de Organizator/Agentie, la numarul utilizat/declarat pentre inscrierea in Campanie datele personale declarate in momentul validarii la Infoline

15.2.9. Eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon de pe care s-au trimis SMS-urile la numarul scurt 1828;

15.2.10. Existenta in stocurile magazinelor a produselor participante la promotie;

15.2.11. Intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens;; Defectiuni tenhice ale operatorului de telefonie mobila;

15.2.12. Situatiile in care consumatorii achizitioneaza in perioada campaniei promotionale produse neparticipante la promotie.

15.2.13. Imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului dorit sau situatiile in care anumite persoane inscrise in concurs sunt in incapacitate de a participa partial sau integral, la competitie, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita (de exemplu, dar fara a fi limitate la : (i) informatii eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor paginii web, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite in derularea competitiei; (ii) dificultatitehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/ sau a echipamentelor de calcul si/ sau a aplicatiilor furnizorului de Internet si/ sau functionarea defectuoasa a email-ului, fie in cazul Organizatorului, fie in cazul participantului, cauzata de probleme tehnice si/ sau de trafic intens pe Internet, in general, sau pe pagina web, in special, sau de ambele tipuri de problem; (iii) deteriorari sau defecte cu efect potential asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/ sau datelor stocate ale participantilor sau ale unor terti, in urma participarii la competitive; (iv) schimbari de legislatie care sa influenteze derularea si implementarea competitiei - precum deciziile adoptate de autoritatile civile, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare - castigurile obtinute in urma competitiei, valoarea acestora, functia acestora, conditiile de acordare a acestora si/sau distribuirea acestora).

15.2.14. Intarzierile in livrarea/ inmanarea premiilor cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia sau ai participantilor, de servicii postale, curierat, bancare etc.;

15.2.15. Pierderea de catre participant a datelor de logare, blocarea adresei de e-mail a participantului sau alte defectiuni ale altor mecanisme decat ale siteului, implicate in procesul de reamintire a parolei si userului; Erori cauzate de folosirea incorecta a computerului personal de catre participant (intreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea vointa a tehnologiei de catre participant in scopul de a manipula rezultatele concursului)

15.3. Ordinea receptionarii mesajelor SMS/inscrierilor pe website este reprezentata de data calendaristica si ora (minute, secunde) receptionarii acestora, indiferent de data si ora trimiterii mesajelor/inscrierilor.Dovada de expediere a SMS-urilor de participare nu reprezinta si dovada primirii acestora.

15.4. Organizatorul are dreptul de a invalida SMS-urile de participare/ formularele de participare care contin informatii false ori vadit eronate (de exemplu, dar fara a se limita la cod gresit) si care nu indeplinesc conditiile de validare.

15.4.1. De asemenea, Organizatorul nu e raspunzator pentru date gresite sau false de exemplu, dar fara a se limita la date personale sau numere de telefon incomplete pe care Participantii le declara in formularele de participare sau in SMS-urile de participare.Nicio eroare in datele furnizate de catre castigatori, acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare acesta nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii in conditii normale a premiului, la imposibilitatea identificarii unui castigator, imposibilitatea inscrierii in promotie datorita ilizibilitatii datelor personale.

15.5. Participantii vor suporta costurile pentru fiecare SMS trimis/primit in roaming (in situatia in care la momentul raspunsului via SMS participanul se afla in roaming) in perioada de desfasurare a Campaniei la numarul 1828 (tarif stabilit de retelele de telefonie mobila din care este trimis SMS-ul). De asemenea, Participantii vor suporta costurile de folosire a Internetului in cazul in care vor inscrie codul pe website-ul Promotiei.

15.6. Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in Campanie. In cazul in care se observa anumite tentative de frauda inscrierile respective vor fi anulate.

15.6.1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant in Campanie care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniei.

15.7. Organizatorul nu va fi responsabil pentru achizitionarea produselor participante la promotie ale caror coduri promotionale contin erori de tiparire/productie insa isi rezerva dreptul de a acorda un cod extra in conformitate cu dispozitiile Sectiunii 7.3. de mai sus.

15.8. Dupa incheierea Campaniei, produsele cu insemne promotionale vor fi in continuare vandute pana la epuizarea stocurilor, fara nicio obligatie din partea Organizatorului.

15.9. Dupa incheierea Campaniei, produsele cu insemne promotionale vor fi in continuare vandute pana la epuizarea stocurilor, fara nicio obligatie din partea Organizatorului.

SECTIUNEA 16. TAXE

16.1 Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru premiile obtinute de catre castigatori in conformitate cu Codul Fiscal in vigoare. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, sunt in sarcina exclusiva a castigatorului.

16.2 Participantilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (contravaloarea SMS-urilor trimise la numarul 1828, contravaloarea accesului la Internet pentru completarea formularului de inscriere, alte cheltuieli cum ar fi tarifele normale stabilite de Posta Romana in cazul solicitarii scrise a Regulamentului sau trimiterii documentelor necesare validarii la adresa comunicata de catre Organizator sau cheltuieli legate de accesul la Internet in vederea inscrierii in campanie sau solicitarii Regulamentului de desfasurare a Campaniei).

SECTIUNEA 17. ANUNTAREA CASTIGATORILOR PREMIILOR

17.1. Numele si prenumele castigatorilor validati, precum si premiile castigate in cadrul campaniei vor fi publicate conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, cu modificarile ulterioare. Lista castigatorilor validati cuprinzand numele, prenumele si premiile castigate va fi publicata pe site-ul www.DistractieLaMaxim.ro in cel mult 10 (zece) zile lucratoare de la momentul validarii lor. Atat lista respectiva cat si site-ul Campaniei vor continua sa fie active pentru o perioada de 30 (treizeci) zile de la data incheierii Campaniei.

SECTIUNEA 18. INCETAREA/ INTRERUPEREA PROMOTIEI. FORTA MAJORA

18.1. Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

18.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1351 Cod civil. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice Participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 10 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majorasi cu respectarea prevederilor Art. 1.2 de mai sus.

18.3. In intelesul prezentului Regulament constituie cazuri de forta majora (fara ca enumerarea sa fie limitativa, ci doar utilizata in scop exemplificativ) urmatoarele evenimente:

 • pierderea bazelor de date care contin codurile promotionale si numerele de identificare unice aferente inregistrarilor din baza de date;
 • avarierea sistemului informatic de stocare a datelor si acordare a premiilor;
 • erori in tiparirea codurilor promotionale, inclusiv produse prin eroare umana;
 • tentative de frauda ale mecanismului Campaniei prin mijloace electronice sau alte mijloace;
 • orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului si care poate interzice sau modifica termenii acestuia;

18.4. Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Art. 1.2 de mai sus.

SECTIUNEA 19. LITIGII SI FRAUDE

19.1. In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate vor inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente.

19.2. Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: Societatea Kandia Dulce SA cu sediul în Sos. Viilor nr. 20, sector 5, Bucuresti, in atentia „Departamentului de Marketing” in termen de maxim o saptamana de la data publicarii listei tuturor castigatorilor validati. Dupa aceasta data Organizatorul nu va mai lua in consideratie nici o contestatie.

19.3. Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere si nu va fi parte in disputele referitoare la drepturile de proprietate asupra ambalajelor pe care sunt lipite etichetele promocu coduri unice, respectiv drepturile de titular/utilizator asupra numerelor de telefon utilizate/inregistrate in campanie,care au stat la baza alocarii premiilor. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra acestoranu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul Participantului care (i) a trimis codul promotional valid declarat castigator prin oricare din mijloacele mentionate la Sectiunea 7.1, (ii) a primit SMS-ul sau mesajul de confirmare in cazul participarii prin SMS sau in cazul inscrierii pe site-ul campaniei promotionale, site accesibil de pe homepage-ul website-ului www.DistractieLaMaxim.ro conform Sectiunii 7.1, (iii) detine ambalajulin original pe care este lipit eticheta promo in interiorul careia este inscriptionat codul care a stat la baza alocarii premiului, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament; (iv) este titularul/utilizatorul numarului de telefon care a stat la baza inscrierii in Campanie sau are/a obtinut acordul titularului numarului de telefon pentru utilizarea acestuia/in Campanie. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor.

19.4. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

19.5. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

SECTIUNEA 20. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

20.1. Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial. O copie a Regulamentului Oficial al prezentei Campanii va fi disponibila in mod gratuit oricarui solicitant conform art. 20.2.

20.2. Regulamentul Campaniei „ROM & Magura – Distractie la maxim!” va fi disponibil pe site-ul Campaniei promotionale www.DistractieLaMaxim.ro prin e-mail la promotii@moreresults.ro, sau poate fi obtinut prin trimiterea unei solicitari scrise prin posta, in atentia Organizatorului, la sediul social al acestuia mentionat la punctul 1.1. din acest Regulament Oficial.

20.3. Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu modificarile ulterioare ale acesteia.